Szkolenia przetrwania | survivaltech

Szkolenia survivalu awaryjnego

Witaj!

Dziękujemy za rejestrację na szkoleniu!

w Menu jest:

1. Miejsce spotkania, godziny, dojazd

2. Proponowane wyposażenie

3. Płatności

4. Bezpieczeństwo na szkoleniu

5. Plan godzinowy szkolenia

 

1. Miejsce spotkania.

Szkolenie zaczyna się o godzinie 18:00 w miejscowości Ciechanowiec (kod miasta: 18-230)

Dojazd.

Dokładne miejsce szkolenia: http://goo.gl/maps/e0agZ

 

Pokaż Strzelnica w Ciechanowcu na większej mapie

 

1. Wymagane wyposażenie:

 • mundur – najlepiej w kamuflażu
 • oporządzenie mieszczące sprzęt survivalowy oraz amunicję;
 • ładownice na minimum 3 magazynki (cokolwiek co pozwoli przenosić Ci 3 sztuki magazynków w trakcie strzelania: chest, kamizelka, pas itp…)
 • poncho lub tarp w kolorach maskujących + gumy lub sznurek do rozpięcia
 • nóż składany lub multitool
 • zwój sznurka
 • sprzęt do rozpalania ognia
 • mała latarka z czerwonym filtrem
 • zegarek
 • naczynie do gotowania
 • manierka litrowa
 • nóż z głownią stałą
 • ciepła czapka
 • rękawiczki
 • notes+ołówek
 • wyżywienie na czas trwania całego szkolenia

Proponowane wyposażenie:

Pierwszego dnia szkolenia po zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa i BHP dzień kończymy około godziny 21:00, czas wolny można spokojnie przeznaczyć na kolację – nawet w postaci kiełbasek na grillu :)

Pierwszego dnia przydadzą się elementy wyposażenia biwakowego:

 •  namiot lub pałatka
 • śpiwór dostosowany do warunków pogodowych
 • moskitiera!! noclegowa
 • moskitiera na głowę
 • środek na komary!!!
 • środek po ukąszeniach komarów!! :)

Tak, komarów jest sporo, warto się na to „mocno” przygotować!!

Od drugiego dnia po zajęciach strzeleckich wchodzimy w tryb S.E.R.E. -  ustaw swoje wyposażenie odpowiednio według liniowości wyposażenia. (wiele o tym procesie dowiesz się także na szkoleniu)

3. Płatność za szkolenie

Cena szkolenia to 689zł / osoba

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu dokonaj pełnej wpłaty za szkolenie:

Łukasz Kotlarek, 42-200 Częstochowa, ul. Szpakowa 41,  konto: 76 1090 1795 0000 0001 1783 9190, BZWBK 1 O. w Częstochowie

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona do max 10 osób, zazwyczaj jest to około 10 osób ze względów bezpieczeństwa, wymagamy pełnej wpłaty aby zminimalizować ryzyko gdy ktoś zrezygnuje na kilka dni przed szkoleniem gdyż zabezpieczenie dużej ilości broni długiej, oraz amunicji jest dość skomplikowane pod względem logistycznym. 

Dokonaj pełnej wpłaty na konto podane powyżej i prześlij nam potwierdzenie przelewu – wtedy masz pewność, że miejsce na szkolenie zostało zarezerwowane. (info@survivaltech.pl )

4. Bezpieczeństwo na szkoleniu.

Będziemy pracować z bronią palną – wymagany  jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i skupienia.

Słuchaj dokładnie co mówi do Ciebie instruktor, oraz zawsze zgłaszaj, że nie zrozumiałeś lub nie usłyszałeś polecenia!

Bądź w dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej w trakcie zajęć, tańce i swawole w piątkowy wieczór ogranicz do minimum.

- osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły brać udziału w szkoleniu / wynagrodzenie za szkolenie przepada /

- jeśli będziemy mieli wątpliwości co do stanu trzeźwości badamy uczestnika alkomatem lub/i wzywamy Policję

 

Przebieg szkolenia strzeleckiego / zerwania kontaktu.

Trudność będziemy stopniować aby w bezpieczny sposób prowadzić szkolenie, będziemy strzelać z ograniczoną ilością amunicji w magazynkach i powiększać ich ilość w miarę zaawansowanie grupy.

Pamiętaj, że instruktor może odmówić prowadzenia szkolenia jeśli Twoje manualne możliwości techniczne strzelania będą na zbyt niskim poziomie.

Możesz zabezpieczyć także we własnym zakresie dla siebie środki pozoracji pola walki: dymy, granaty ryżowe, zasłony dymne.

 

5. Plan godzinowy szkolenia: 

Plan szkolenia.

Piątek 18.00

I. BHP oraz PROCEDURY OBCHODZNIA SIĘ Z BRONIĄ

-podstawy obchodzenia się z bronią (AK, AR)

-postawy strzeleckie

-celowanie

-wymiana magazynków

-zabezpieczanie, odbezpieczanie broni

-poruszanie się z bronią

-zmiana kierunku poruszania

II. TEORIA (ZADANIA SERE)

1.działania żołnierza podczas przymusowego przebywania na terytorium wroga (izolacji)

-ogólne założenia problematyki odzyskiwania izolowanego personelu

-metody zwiększania szans na przeżycie w ekstremalnych warunkach terenowych

-podstawowe techniki unikania schwytania oraz przebywania na terenie zagrożonym

-czynniki fizjologiczne oraz ich wpływ na ograniczenia wydolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwanie.

-różnice w działaniach wynikające z przebywania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych

-planowanie ucieczki oraz zasady poruszania się w terenie w obliczu sił tropiących

-właściwa kondycja psychofizyczna podczas działań SERE.

III. WYPOSAŻENIE SERE

1.Wykłady o nowoczesnym wyposażeniu bojowym (wchodzącym w skład wyposażenia patrolowego oraz sprzęcie SERE)

-liniowość wyposażenia

-rozdzielność wyposażenia

-jak i gdzie przenosić amunicję

-sprzęt przetrwania i ucieczki

Wykład taki jest oparty o przykłady z wydarzeń jakie miały miejsce podczas niektórych operacji specjalnych na całym świecie (np. Patrol Bravo Two Zero, zestrzelenie Scotta O’gradego,operacja Red Wings). Prezentacje będzie także dotyczyła etatowego wyposażenia żołnierza na polu walki.

IV. PLANOWANIE UCIECZKI I EWAKUACJI

-rozkaz bojowy (operation order )

-SOP (Standard operating procedure)

-EPA (Evasion Plan of Action)

-PLAN(Protekcja-Lokacja-Akwizycja -Nawigacja)

Dzień 2 Sobota

I.PROCEDURY ZRYWANIA KONTAKTU

-techniki patrolowania i poruszania się w terenie (szyki )

-sygnały ręczne

-kontakt ogniowy -zachowanie się poszczególnych żołnierzy

-zrywanie kontaktu ( szyk „sierżant”, szyk „cygaro”, szyk „rząd”)

-obrona okrężna

II. ESCAPE & EVACUATION

1.PORUSZANIE SIĘ W LESIE

-przekraczanie niebezpiecznych miejsc i terenów

-tropienie

-unikanie

-rozpoznanie miejsc do bytowania itp

2.KAMUFLAŻ

Omówienie oraz sposoby maskowania miejsca pobytu żołnierza na tyłach wroga. Maskowanie ognia, maskowanie schronienia, maskowanie w trakcie marszu.

-techniki kamuflażu schronienia

-maskowanie twarzy oraz ciała

-maskowanie w trakcie marszu

3.SCHRONIENIE

-budowa skrytej bazy przejściowej

-odpowiednie miejsce

-wykorzystanie terenu

-drogi podejścia i odejścia

4. NAWIGACJA

-techniki wyznaczania azymutów

-obsługa GPS

-przenoszenie współrzędnych GPS na mapę

-marsz z wykorzystaniem busoli na wskazane punkty RV

5.ZIELONA TAKTYKA

-poruszanie się w nocy w różnych szykach

-odnajdywanie punktów RV

-działania w zespołach dwuosobowych

Dzień 3 Niedziela

I. TECHNIKI SERE (survival)

-rozpalanie ognia krzemieniem

-ognisko w systemie dakota

-gotowanie wody w improwizowanych naczyniach

-budowanie ogniska sygnalizacyjnego

-obsługa heliografu

Szkolenie rozpoczyna się w Piątek o godzinie 18. Zakończenie w Niedzielę około godziny 13-14.

Szkolenie zastawione jest na działanie praktyczne.

W konspekcie nie ujęto elementów które mają być niespodzianką dla uczestników (związaną z tematyką szkolenia)

 *PAMIĘTAJ, ŻE JEŻELI GRUPA NA OKREŚLONY TERMIN SZKOLENIA NIE ZOSTANIE ZEBRANA WYZNACZYMY NOWY TERMIN SZKOLENIA

 

 

Nasza szkoła przetrwania jest jedyną tego typu szkołą survivalu awaryjnego w Polsce. Na naszych zajęciach dowiesz się o procedurach wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Poznasz zasady działania procedury S.T.O.P. P.L.A.N, która jest wykorzystywana na całym świecie do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i znajomości odpowiednich zachowań w działalności outdoorowej. Bez znaczenia czy jesteś przedstawicielem, który często podróżuję, dziennikarzem, który działa w zapalnych rejonach świata czy głową rodziny na wakacjach. Dzięki naszym szkoleniom możesz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Zobacz także naszą główną stronę internetową gdzie znajdziesz także dużo informacji o naszych szkoleniach oraz aktualny cennik i terminarz zajęć. Szkolenia survivalowe - survivaltech.pl

Zobacz terminarz naszych szkoleń