Szkolenia przetrwania | survivaltech

Szkolenia survivalu awaryjnego

1. Techniczny marsz survivalowy „2×60″

W tamtym roku dowiedliśmy że przejście 100km w ciągu 24 godzin nie jest czymś ani wcale trudnym ani strasznie wymagającym. Nie trzeba się bardzo do tego przygotowywać. Przejdzie to praktycznie każdy kto będzie chciał. Później, najwyżej kilka dni odchoruje.

Dziś chcemy Was zaprosić na dużo trudniejszą imprezę. Jej założenie to przejście dwukrotnie dystansu 60 km ale z obowiązkową przerwą kilkugodzinną. Jak człowiek się rozpędzi to będzie szedł i szedł ale jak trzeba będzie się zatrzymać i biwakować ?

Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję o ilości wyposażenia i jego rodzaju. Zabierać namiot? Plandekę? Śpiwór? A może tylko folię NRC? A jak będzie zimno? Jak spanie deszcz? A co jeść?

Zapraszamy Was już dziś !!!

2. Regulamin marszu.

Założenia marszu

Marsz „2×60” to niekomercyjne spotkanie osób chcących zmierzyć się z własnymi słabościami i z ciekawymi jurajskimi szlakami. Spotkanie ma na celu wspólne przejście podwójnego dystansu sześćdziesięciu kilometrów pieszo, bez pomocy osób trzecich. Dodatkowo po pierwszej pętli nastąpi obowiązkowa kilkugodzinna przerwa (od 4 do 8 godzin) W celach polepszenia bezpieczeństwa i wprowadzenia miłej atmosfery cała grupa porusza się razem przez całą trasę (w miarę możliwości)

Termin marszu

14-15-16 Czerwiec 2013

Rozpoczęcie trasy godzina: 18.00 Dworzec PKP w Częstochowie

Zakończenie Trasy: 32 godziny później Dworzec PKP w Częstochowie

Trasa marszu

Trasa marszu wiedzie oznaczonymi szlakami turystycznymi Jury Krakowsko Częstochowskiej.

Start -Częstochowa-Olsztyn-Zrębice -Złoty Potok – Niegowa -Mirów- Bobolice-Podlesice.

Dokładne wskazanie trasy przemarszu nastąpi podczas „odprawy” w dniu marszu.

Na trasie marszu zostanie zlokalizowanych kilka punktów kontrolno-medycznych. Będą tam organizowane krótkie przerwy (10 min max) na uzupełnienie płynów lub na krótki posiłek. W czasie marszu nie przewidujemy przerw dłuższych niż wynikające z np. potrzeb fizjologicznych lub podobnych np. wiązanie butów.

Po przejściu 60 km następuje obowiązkowa przerwa trwająca od 4 do 8 godzin. Przerwa ta ma na celu specjalne wybicie z rytmu oraz wywołanie zastoju mięśni. W czasie przerwy będzie można wypocząć, wyspać się uzupełnić kalorie.

Organizator nie zapewnia żadnego wyposażenia ani wyżywienia. Celem marszu jest przygotowanie się uczestników na realne sytuacje stąd potrzeba posiadania odpowiedniego wyposażenia w sprzęt biwakowy itp.

Wymagania dotyczące uczestników:

 • o uczestnictwie w marszu decyduje kolejność zgłoszeń
 • rezerwacja miejsca następuje po odnotowaniu wpłaty zadatku (50%)
 • uczestnik musi być pełnoletni lub mieć opiekuna

 • uczestnik musi posiadać odzież dopasowaną do warunków atmosferycznych!!

 • wymagane jest posiadanie najmniej 2 litrów wody ze sobą. Zapas ten będzie można uzupełniać w punktach kontrolnych. W każdym z punktów uczestnik będzie mógł pobrać dodatkowy 1 litr wody. Jeśli uczestnik uważa że jego zapotrzebowanie na wodę będzie większe, musi zapewnić ją sobie we własnym zakresie.

Wymaganym ekwipunkiem który gwarantuje uczestnictwo w marszu jest sprzęt:

 • naładowany i sprawny telefon komórkowy!!

 • latarka z zapasowymi bateriami

 • odzież przeciwdeszczowa

 • zapas jedzenia na czas trwania marszu (w formie lekkiej – możliwość zjedzenia na zimno)

Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia uczestnika który nie jest dobrze przygotowany technicznie do marszu!

Aby potwierdzić miejsce na imprezie wymagana jest wpłat 50% wartości – jest to ZADATEK. Dopiero wplata rezerwuje miejsce na marszu!

Koszt marszu to 55zł (kwota brutto) 

Organizator

Organizatorem Marszu jest firma Survivaltech

P.H.U. „Rondo” Z. Kotlarek, właściciel marki survivaltech.pl
z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Szpakowej 41.
NIP 573-040-11-39, Regon 150528680, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 23322 prowadzony przez Prezydenta Miasta Częstochowa.

Płatność

Dane do płatności przelewem bankowym:
Numer konta: 53 1050 1142 1000 0005 0166 9964
Nazwa banku: ING Bank Śląski odział w Częstochowie
Nazwa odbiorcy:
P.H.U. „Rondo” Z.Kotlarek
42-200 Częstochowa
ul. Szpakowa 41
W tytule prosimy podawać imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail.

Świadczenia

 • możliwość uczestnictwa w marszu wraz z grupą i osobą prowadzącą

 • komplet map trasy (ksero)

 • opieka medyczna w punktach kontrolnych
 • woda na przepakach

Inne

 • marsz odbędzie się bez względu na pogodę i warunki atmosferyczne,

 • uczestnicy marszu ubezpieczają się we własnym zakresie,

 • uczestnicy marszu startują na własną odpowiedzialność,

 • uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo wpisowego i świadczeń,

 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

 • na trasie marszu obowiązuje ścisły zakaz picia napojów alkoholowych

Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do najbliższej stacji PKP lub przystanku PKS. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

Na trasie marszu obowiązuję zakaz palenia ognisk oraz poruszania się po uprawach rolnych i po za szlakami turystycznymi. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z imprezy na mniej niż 10 dnie przed jej startem zadatek przepada!

Na trasie marszu obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po drogach publicznych. W niektórych miejscach podczas wzmożonego ruchu drogowego Organizator zastrzega sobie możliwość ustawienia i prowadzenie grupy w kolumnie dwójkowej.

Nakazuje się uczestnikom stosować do zaleceń prowadzącego Organizatora.

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do posiadania ze sobą i okazania na wezwanie ważnego dokumentu tożsamości.

Udział w marszu jest dobrowolny. Każdy z uczestników maszeruje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych i technicznych trasy i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji przed wymarszem.

Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania z trasy uczestnika marszu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas marszu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

Ostateczna interpretacja zapisów zawartych w Regulaminie należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Ważne!

Rezerwacja miejsca na „imprezie” jest dokonywana po odnotowaniu zadatku! (50% wartości szkolenia)

Wielokrotnie zdarzało się, że ktoś rezerwuje miejsce na imprezie „na zapas”. Jeśli nie jesteś zdecydowany brać udział w imprezie nie blokuj miejsca innym! Zaplanuj termin!

Możesz zdecydować się na rezygnację do 10 dni przed imprezą. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z marszu 10 dni lub mniej przed imprezą nie możesz liczyć na zwrot zadatku!

JEŚLI REZERWUJESZ MIEJSCE W DNIU MARSZU MOŻESZ ZAPŁACIĆ NA MIEJSCU, LUB ZABRAĆ ZE SOBĄ POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI Z TWOJEGO BANKU.

WIDZIMY SIĘ O GODZINIE 18:00 – DWORZEC PKP W CZĘSTOCHOWIE!

Zarezerwuj miejsce na marszu poprzez uzupełnienie ankiety!

Dane osobowe kursanta


 • Verification

  Dane osobowe

  Wszyscy uczestnicy marszu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z marszu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych firmę Survivaltech szkoleń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

  Nasza szkoła przetrwania jest jedyną tego typu szkołą survivalu awaryjnego w Polsce. Na naszych zajęciach dowiesz się o procedurach wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Poznasz zasady działania procedury S.T.O.P. P.L.A.N, która jest wykorzystywana na całym świecie do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i znajomości odpowiednich zachowań w działalności outdoorowej. Bez znaczenia czy jesteś przedstawicielem, który często podróżuję, dziennikarzem, który działa w zapalnych rejonach świata czy głową rodziny na wakacjach. Dzięki naszym szkoleniom możesz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Zobacz także naszą główną stronę internetową gdzie znajdziesz także dużo informacji o naszych szkoleniach oraz aktualny cennik i terminarz zajęć. Szkolenia survivalowe - survivaltech.pl

  Zobacz terminarz naszych szkoleń